Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2014

dumbwaystodie
7144 7d9b 390
Reposted fromSabela Sabela viaanotherwaytodie anotherwaytodie
dumbwaystodie
3807 7a7e 390
Bałtyk

September 17 2014

dumbwaystodie
Only know you love her when you let her go.
dumbwaystodie
8557 1f9e 390

September 16 2014

dumbwaystodie
8854 0f54 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viatwice twice
dumbwaystodie
1819 85bd 390
Reposted fromproof proof viamefir mefir
dumbwaystodie
5295 955a 390
Reposted fromfelicka felicka viamefir mefir
dumbwaystodie
Odchodzenie jest proste. To cala reszta okazuje się tak cholernie trudna
— Sarah Dessen
Reposted fromnivea nivea viamefir mefir
dumbwaystodie

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viamefir mefir
dumbwaystodie
Reposted fromoll oll viamefir mefir
dumbwaystodie
0088 c5e6 390
always

September 15 2014

dumbwaystodie
7830 e9df
Reposted byzamknioczydnymartinson
dumbwaystodie

August 28 2014

dumbwaystodie
I have loved you for many years,
Maybe I am just not enough.
You've made me realize my deepest fear
By lying and tearing us up..
— I'm not the only one

August 10 2014

dumbwaystodie
1049 284f 390
westminster station underground ♥
Reposted bylarkin larkin
dumbwaystodie
0652 e84c 390
Reposted byfujitsuh fujitsuh

July 28 2014

dumbwaystodie
(...) czemu mi to robisz, kiedy kocham Cię?
Przez Ciebie będę pić, alkohol wykończy mnie.
Po co te bajki, że bardzo też to boli Cię?
Przestań już pierdolić te głupoty, proszę Cię.

Nie myśl, że będziemy mogli cofnąć się,
jeśli powiesz mi, że chcesz mocno mnie.

I wiedz, że to łamie mi serce,
Ale, kurwa, nie chcę widzieć Ciebie więcej..

— nigdy więcej.

July 24 2014

dumbwaystodie
Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Marek Hłasko
dumbwaystodie

Of course it is happening inside your head, Harry, but why on earth should that mean it is not real?
dumbwaystodie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl